Χαρακτηριστικά


Τεχνικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης και λειτουργίας εφαρμογής:

Περιβάλλον ανάπτυξης dot NET Framework

Βάση δεδομένων SQL Server: Τα δεδομένα της εφαρμογής σας αποθηκεύονται στην πιο αξιόπιστη βάση δεδομένων

Προσαρμοζόμενο User Interface: Υποστήριξη δυνατότητας προσαρμογής του inetrface από τον τελικό χρήστη έτσι ώστε να μπορεί να οργανώσεις το περιβάλλον λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες του (δυνατότητες προσαρμογής σε φόρμες, λίστες, εμφάνιση κλπ)

Report designer: Η εφαρμογή διαθέτει ενσωματωμένο εργαλείο κατασκευής εκτυπώσεων το οποίο σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε εκτυπωτικά σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Online αναβαθμίσεις: Η εφαρμογή έχει την δυνατότητα να προβεί σε έλεγχο διαθεσιμότητας και αυτόματης λήψης και εγκατάστασης αναβαθμίσεων μέσω internet

Συμβατότητα OS: Συμβατή αρχιτεκτονική εφαρμογής με εκδόσεις windows 32bit & 64bit