Τρόποι και τιμές διάθεσης εφαρμογής


Η εφαρμογή διατίθεται με 2 τρόπους οι οποίοι είναι οι εξής :

  • Αγορά με ετήσια συντήρηση : Στο καθεστώς αυτό η άδεια χρήσης είναι αορίστου χρόνου χωρίς περιορισμούς αλλά για την διάθεση αναβαθμίσεων καθώς και τεχνικής υποστήριξης επιβαρύνεστε με ετήσιο κόστος υποστήριξης.
  • Ενοίκιο χωρίς ετήσια συντήρηση : Στο καθεστώς αυτό η άδεια χρήσης είναι ορισμένου χρόνου (1 έτος) που σημαίνει ότι μετά την λήξη της περιόδου διάθεσης η εφαρμογή δεν σας επιτρέπει να καταχωρήσετε νέες εγγραφές σε αυτή, αλλά έχετε την δυνατότητα να κάνετε προβολές και εκτυπώσεις.

Τιμές ανά καθεστώς διάθεσης
Είδος διάθεσης Αξία διάθεσης Ετήσια συντήρηση
Αγορά 800€ 150€
Ενοίκιο 300€ Άνευ

* Στις τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%